Γ΄ τάξηΚΑΡΤΕΛΑ ΜΗΚΟΥΣ

1. Αριθμοί μέχρι το 1000
2. Προσθέσεις διψήφιων και τριψήφιων αριθμών
3. Γεωμετρικά σχήματα και στερεά σώματα
4. Πολλαπλασιασμός, προπαίδεια (I)
5. Πολλαπλασιασμός, προπαίδεια (II)
6. Πολλαπλασιασμός και διαίρεση
7. Επαναληπτικό μάθημα

8. Μέτρηση μηκών με εκατοστά και χιλιοστά
10. Αφαίρεση διψήφιων και τριψήφιων αριθμών
11. Πολλαπλασιασμός διψήφιου με μονοψήφιο αριθμό
12. Προβλήματα
13. Επαναληπτικό μάθημα (2)

14. Αριθμοί μέχρι το 3.000
15. Προσθέσεις και αφαιρέσεις τριψήφιων αριθμών
16. Χαράξεις με διαβήτη και χάρακα. Ορθές γωνίες.
17. Πολλαπλασιασμοί
18. Διαιρέσεις
19. Προβλήματα
20. Επαναληπτικό μάθημα (3)

22-23-24. Εισαγωγή στα κλάσματα - Οι κλασματικές μονάδες και οι απλοί κλασματικοί αριθμοί  (pdf)
         Ασκήσεις κλασμάτων (on line) - Κεφ. 24
25. Ισοδύναμα κλάσματα
         Ασκήσεις ισοδύναμων κλασμάτων (on line) - Κεφ. 25
26. Επαναληπτικό μάθημα (4)

27. Προσθέσεις και αφαιρέσεις με τετραψήφιους αριθμούς
28-29. Προς τον πολλαπλασιασμό (I και II)
           Πολλαπλασιασμός διψήφιων αριθμών - Κεφ 28-29
30. Ο Αλγόριθμος του πολλαπλασιασμού  - 2ο Φ.Ε.
31. Προβλήματα
32. Επαναληπτικό μάθημα (5)  -  Επανάληψη 5ης Ενότητας

33. Πολλαπλασιασμός και διαίρεση με το 10, το 100 και το 1000
34. Δεκαδικά κλάσματα
35. Δεκαδικά κλάσματα και δεκαδικοί αριθμοί
36. Δεκαδικοί αριθμοί
37. Πρόσθεση και αφαίρεση με δεκαδικούς αριθμούς
38. Επαναληπτικό μάθημα (6)

40. Αριθμοί μέχρι το 7.000
41. Μέτρηση μάζας
42. Παζλ, πλακόστρωτα και μωσαϊκά
43. Η συμμετρία
44. Προβλήματα
45. Επαναληπτικό μάθημα

46. Πολλαπλασιασμοί
47. Διαιρέσεις
48. Μοτίβα
49. Μέτρηση του χρόνου
50. Μέτρηση της επιφάνειας
51. Προβλήματα
52. Επαναληπτικό μάθημα 

53. Αριθμοί μέχρι το 10.000
54. Επαναληπτικό μάθημα στη γεωμετρία
55. Διαιρέσεις (Ι)
56. Διαιρέσεις (ΙΙ)
57. Κλάσματα και δεκαδικοί
58. ΠροβλήματαΠροπαίδεια      -     Σύντομη προπαίδεια

Παιχνίδι προπαίδειας - onlineΔεκαδικά κλάσματα - δεκαδικοί αριθμοί - Κεφ 34-35

Δεκαδικοί Αριθμοί. Θεωρία και προβλήματα με ευρώ - Κεφ 37

Δεκαδικοί Αριθμοί - Κεφ. 38 

Δεκαδικοί Αριθμοί - Κεφ 38  (2)

7η Ενότητα - Κεφ. 40-41

Βάρη και προβλήματα - Κεφ. 45

Πολλαπλασιασμοί - Κεφ. 46

Πολλαπλασιασμοί - Διαιρέσεις - Κεφ. 47

Επαναληπτικό κεφάλαιο 52

Προβλήματα - Κεφ. 53

Πως κάνουμε διαίρεση - Κεφ. 55

Διαιρέσεις - Κεφ. 55-56

Διαιρέσεις ΙΙ - Κεφ. 56


Παιχνίδια για την Γ΄ τάξηΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου