Β τάξηΚΑΡΤΕΛΕΣ : 
Αριθμογραμμή (εκτύπωση)
Μονάδες - Δεκάδες - Εκατοντάδες - ΧιλιάδεςΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ :
παιχνίδι προσθέσεων-αφαιρέσεων στο scratch
edaskalos
mikrouli
Διαδραστική εφαρμογή για αγορές με ευρώ
Δώσε ρέστα
Παιχνίδι scratch με την προπαίδειαΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

1. Τι έμαθα στην Α΄ τάξη
2. Φτιάχνω αριθμούς μέχρι το 100 και τους συγκρίνω   -  2ο Φ.Ε.  
3. Λύνω προβλήματα με ζωγραφική και παιχνίδια   -    2ο Φ.Ε.
4. Μετρώ με εκατοστόμετρα
5. Λύνω προβλήματα. Τα βήματα που ακολουθώ
6. Βρίσκω την αξία των ψηφίων στους διψήφιους αριθμούς
7. Βρίσκω το μισό και το ολόκληρο    -    2ο  Φ.Ε.
8. Ανακαλύπτω τη συμμετρία γύρω μου
Επανάληψη Κεφάλαια 1-8


9. Βρίσκω το μισό και το διπλάσιο 1   -    2ο Φ.Ε.
10. Φτιάχνω διψήφιους αριθμούς με προϋποθέσεις
11. Γνωρίζω καλύτερα τα κέρματα του ευρώ (€)
12. Υπολογίζω τα ρέστα
13. Γνωρίζω καλύτερα τα γεωμετρικά στερεά.
14. Φτιάχνω γεωμετρικά σχήματα
15. Μετρώ ευθύγραμμα τμήματα
Επανάληψη Κεφάλαια 9-15


17. Υπολογίζω με πολλούς τρόπους μέχρι το 100. Εισαγωγή στην προπαίδεια.
18. Φτιάχνω διψήφιους αριθμούς με πρόσθεση ιδίων ή διαφορετικών αριθμών.
19. Γνωρίζω τα αριθμητικά μοτίβα - Εισαγωγή στην προπαίδεια 
20. Ελέγχω διορθώνω και συμπληρώνω προβλήματα - Λύνω προβλήματα (Φ.Ε. 2)
21. Λύνω σύνθετα προβλήματα (α)
22. Αναλύω αριθμούς μέχρι το 100. Εισαγωγή στην προπαίδεια
23. Υπολογίζω με πολλούς τρόπους: Τα συμπληρώματα του 100


24. Βρίσκω την προπαίδεια του 5 και του 10.
           (Τραγούδι - προπαίδεια του 5)
       (Τραγούδι - προπαίδεια του 10)
25. Βρίσκω την προπαίδεια του 2 και του 4.
           (Τραγούδι - προπαίδεια του 2)
           (Τραγούδι - προπαίδεια του 4)
Επανάληψη στην προπαίδεια του 2, του 4, του 5 και του 10.
26. Βρίσκω την προπαίδεια του 8.
           (Τραγούδι - προπαίδεια του 8)
27. Βρίσκω την προπαίδεια του 7.
           (Τραγούδι - προπαίδεια του 7)
Επανάληψη προπαίδειας
28. Βρίσκω την προπαίδεια του 3 και του 6.
           (Τραγούδι - προπαίδεια του 3)
        (Τραγούδι - προπαίδεια του 6)
Επανάληψη στην προπαίδεια του 3 και του 6
Επαναληπτικό κεφάλαια 24 - 28


29. Βρίσκω την προπαίδεια του 9 και το 11
30. Μοιράζομαι δίκαια με τους φίλους μου
      Φ.Ε. Επανάληψη
32. Μετρώ τον χρόνο που πέρασε.


34. Κάθετη πρόσθεση με κρατούμενο.
      Αφαίρεση με κρατούμενο (θεωρία)
35. Αφαίρεση με κρατούμενο (α)
36. Αφαίρεση με κρατούμενο (β)
      Φύλλο Εργασίας - πράξεις
37. Λύνω σύνθετα προβλήματα         2ο Φ.Ε. 
38. Μετρώ το βάρος (α)
39. Μετρώ το βάρος : Το κιλό και το γραμμάριο (β)
40. Γνωρίζω τα χαρτονομίσματα των 5, 10, 20, 50 και 100 ευρώ.
        Επανάληψη 6                  2ο Φ. Ε. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου