Ε΄ τάξη

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1-2. Υπενθύμιση Α΄ και Β΄ μέρος                                                     
3. Πως λύνουμε ένα πρόβλημα
4. Οι φυσικοί αριθμοί
5. Αξία θέσης ψηφίου στους φυσικούς αριθμούς
6. Σύγκριση και διάταξη στους φυσικούς αριθμούς

8. Η πρόσθεση και η αφαίρεση στους φυσικούς αριθμούς

9. Ο πολλαπλασιασμός στους φυσικούς αριθμούς
10. Πολλαπλάσια και Διαιρέτες

Πράξεις με δεκαδικούς αριθμούς.

Πρόσθεση και αφαίρεση μεικτών αριθμών.

Έννοια του Ποσοστού - Κεφ. 22

Πολλαπλασιασμός κλασμάτων - Αντίστροφοι αριθμοί - Κεφ. 27

Διαίρεση σε ομώνυμα κλάσματα - Κεφ. 28

Κοινά Πολλαπλάσια - Ε.Κ.Π. - Κεφ. 38

Πρόσθεση και Αφαίρεση ετερώνυμων κλασμάτων - Κεφ. 39

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου