Στ΄ Τάξη

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ                       
2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ
3ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ
4ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ
5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ
6ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ
7ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ
8ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ
9ο - 10ο - 11ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ
12ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ
13ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ
14ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ
15ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ
16ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ
17ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ
19ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ   και ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕ ΚΛΑΣΜΑΤΑ
20ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ
21ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ
22ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ
23ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ
24ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ
25ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ
26ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ
27ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ
28ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ
29ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ
30ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ
31ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ
32ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ
34ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ
35ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ
36ο - 37ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ
38ο - 39ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Ανάλογα - Αντιστρόφως ανάλογα ποσά)
40ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ
41ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ
42ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ
43ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ
44ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΟΣΟΣΤΩΝ
45ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ
46ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ
47ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ
48ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ
49ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ
50ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ (Μετρώ και λογαριάζω βάρη)
51ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ (Μετρώ το χρόνο)
52ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ (Μετρώ την αξία με χρήματα)
53ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ
54ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ
56ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ
57ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ
58ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ
59ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ
60ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ
61ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ
62ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ
63ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ
64ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ


65ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ
66ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ
67ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ
68ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ
69ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ
70ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ
71ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ


Τα κεφάλαια που παραλείπονται έχουν αφαιρεθεί σύμφωνα με τον εξορθολογισμό της ύλης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου